Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Kryzys walutowy

25 stycznia 2012 | 0 comments

Kryzys walutowy to poważne naruszeniem stanu równowagi gospodarczej. Ma on kilka symptomów. Wystąpienie kryzysu walutowego objawia się spadkiem kursu waluty krajowej, silnym wzrostem krótkoterminowych stóp procentowych. Powody wystąpienia kryzysu walutowego mogą być różne. Są to takie powody symptomów kryzysu walutowego, jak odpływ kapitału zagranicznego i krajowego, podnoszenie stóp procentowych przez bank centralny w celu obrony waluty krajowej przed atakami spekulacyjnymi, spadek rezerw walutowych banku centralnego.

Kryzys walutowy powstaje na skutek utraty zaufania rezydentów, czyli obywateli danego kraju, podmiotów gospodarczych z siedzibami w danym kraju, ale także nierezydentów, czyli cudzoziemców, podmiotów gospodarczych z siedzibami w innych krajach do stabilności waluty danego kraju.

Bezpośrednim skutkiem utraty wspomnianego zaufania jest spadek kursu waluty krajowej, który potęguje się i owocuje kryzysem walutowym.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.