Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

25 stycznia 2012 | 0 comments

Istnieje możliwość zabezpieczenia się przed możliwym wystąpieniem ryzyka kursowego i spadkiem waluty. Dla przedsiębiorstw brak pewności co do wyrażonej we własnej walucie wartości przyszłych przepływów pieniężnych stanowi poważny problem, z tego powodu więc w praktyce gospodarczej wytworzył się szereg instrumentów finansowych, które służą minimalizacji ryzyka kursowego.

Najważniejsze z możliwości zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym to Kontrakt terminowy, w ramach którego strony transakcji uzgadniają, że dokonają w ściśle określonym momencie w przyszłości transakcji kupna / sprzedaży waluty po ściśle określonym kursie, a jego szczególną odmianą jest forward, opcja walutowa, w ramach której jedna ze stron transakcji, za określone wynagrodzenie wyrażone dyskontem, uzyskuje możliwość zakupu / sprzedaży określonej sumy waluty po z góry ustalonym kursie, czy swap walutowy, czyli transakcja między dwoma podmiotami, polegająca na wymianie strumieni finansowych, których wartość i terminy są z góry ustalone. Ostatnia możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym to hedging polegający na takim kształtowaniu przepływów pieniężnych, aby ewentualne zmiany kursu były neutralne dla przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.