Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Obszar walutowy

25 stycznia 2012 | 0 comments

Obszar walutowy to określony region świata, na którym funkcjonuje wspólna waluta. Może to być również wiele walut o stałych kursach wymiennych.
Optymalny obszar walutowy jest to określony region, gdzie używanie wspólnej waluty nie pociąga za sobą żadnych strat. Straty takie można odnotować w dobrobycie. Przez optymalny obszar walutowy zwiększa się jego zdolność do lepszego zaspokajania potrzeb zamieszkującej go ludności. Przykładem takiego obszaru jest strefa euro w UE.

Kraje, które wchodzą do określonego obszaru walutowego cechuje to że na mocy zawartych formalnych porozumień stosują jednolite zasady polityki walutowej. Polegają one na ustaleniu oraz stosowaniu jednolitego sposobu określania kursu walut, wyborze jednakowego aktywu, w którym są utrzymywane ich rezerwy walutowe, a także jednolitych zasad rozliczeń walutowych wewnątrz danego obszaru walutowej.
Za prekursora koncepcji optymalnego obszaru walutowego uważa się kanadyjskiego ekonomistę Roberta Mundella, laureata nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 1999 roku.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.