Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Rodzaje kryzysów walutowych

25 stycznia 2012 | 0 comments

Wśród kryzysów walutowych można wyróżnić kilka rodzajów. Pierwszy to kryzysy pierwszej generacji. Występowały najczęściej na przełomie lat 70. i 80. XX wieku. Przykłady to kryzysy w Meksyku, Argentynie, Brazylii. Przyczyną pojawiania się kryzysu było przyjęcie nieprawidłowej polityki makroekonomicznej, która była nie do pogodzenia ze stałym lub sztywnym kursem walutowym. W krajach tych prowadzono ekspansywną politykę fiskalną, natomiast deficyty finansowano z kredytów banku centralnego, co musiało w końcu doprowadzić do kryzysu.
Kryzysy drugiej generacji pojawiały się w latach 1992-1993 w krajach zachodniej Europy np. Francja, Wielka Brytania, które należały w tym okresie do mechanizmu ERM. System narzucał stosowanie kursu stałego z wąskim przedziałem wahań, co spowodowało problemy z utrzymaniem kursu w tym paśmie, co stwarzało sprzyjającą sytuację do przeprowadzenia ataku spekulacyjnego na walutę.

Kryzysy trzeciej generacji pojawiły się po raz pierwszy w latach 1997-1998 w krajach Azji Południowo-Wschodniej – dotyczyły takich państw jak Malezja, Indonezja, Korea Południowa. Sytuacja makroekonomiczna tych państw była w owym okresie bardzo dobra, a pojawienie się kryzysu było dużym zaskoczeniem zarówno dla inwestorów, jak i agencji ratingowych. Kryzysy azjatyckie były skutkiem złego działania elementów mikroekonomicznych tj. przedsiębiorstw, a w szczególności banków, które podejmowały nadmierne ryzyko w związku z udzielanymi kredytami.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.