Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Ryzyko kursowe i rynek walutowy

25 stycznia 2012 | 0 comments

Ryzyko kursowe to nic innego jak prawdopodobieństwo wystąpienia strat lub zysków finansowych. Są one wynikiem wyceny dwóch lub więcej elementów ostatecznego rozrachunku ekonomicznego w różnych walutach. Do oceny efektu ekonomicznego konieczne jest sprowadzenie wszystkich jego elementów do jednej waluty. Chodzi mianowicie o przeliczenie np. kosztów lub przychodów na walutę w której prowadzona jest analiza. Ryzyko kuroswe dotyczy najbardziej importerów, eksporterów oraz kredytobiorców, którzy zadłużyli się walucie innej, niż uzyskiwane przychody. a więc tych wszystkich, którzy działają na rynku walutowym.

Rynek walutowy to mianowicie rynek, na którym handluje się walutami, a więc dewizami. Na rynku tym ważną wartością jest kurs walutowy, który odzwierciedla stosunek ceny między dwoma walutami.

Najważniejszymi uczestnikami rynku walutowego są inwestorzy, podmioty zajmujące się eksportem bądź importem towarów bądź usług. Do trzeciej istotnej grupy uczestników rynku walutowego należą banki centralne.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.