Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

Standardy wymienialności walutowej

25 stycznia 2012 | 0 comments

Standardy wymienialności walutowej to wymienialność zewnętrzna, wymienialność według zaleceń MFW, wymienialność całkowita, wymienialność wewnętrzna.

Wymienialność zewnętrzna polega na zapewnieniu przez władze monetarne jednostkom nierezydującym w danym kraju swobody w płatnościach z racji dokonywania transakcji bieżących z rezydentami danego państwa. Wymienialna waluta ma zastosowanie zewnętrzne i jest notowana na międzynarodowym rynku walutowym, a przykładem jest decyzja z 28 grudnia 1958 dotycząca zaadaptowania tego standardu przez 14 krajów Europy Zachodniej.

Wymienialność według zaleceń Międzynarodowego Funduszu Walutowego to standard obowiązujący kraje członkowskie na podstawie artykułu VIII statutu MFW. Wymienialność ta występuje w trzech różnych wariantach. Albo jednostkom rezydującym w danym kraju nie zostaje narzucony obowiązek odsprzedania dewiz państwu oraz sprowadzania ich do kraju, co sprowadza się do zezwolenia przez władze monetarne na posiadanie rachunków w zagranicznych bankach, albo też istnieje obowiązek sprowadzania dewiz do kraju, ale nie jest obowiązkowa ich odsprzedaż lub narzucony jest obowiązek zarówno sprowadzania jak i odsprzedaży dewiz.

Wymienialność całkowita to założenie o niczym nieograniczonej zdolności do wypełniania międzynarodowych funkcji oraz niestosowaniu się do żadnych restrykcji dewizowych.

Wymienialność wewnętrzna dotyczyła założeń, że nienaruszony jest swobodny dostęp do dewiz niezbędnych do płatności z racji większości lub całkowitej liczby transakcji bieżących.

Dodaj komentarz

Required fields are marked *.