Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

25 stycznia 2012
by admin
0 comments

Ryzyko kursowe i rynek walutowy

Ryzyko kursowe to nic innego jak prawdopodobieństwo wystąpienia strat lub zysków finansowych. Są one wynikiem wyceny dwóch lub więcej elementów ostatecznego rozrachunku ekonomicznego w różnych walutach. Do oceny efektu ekonomicznego konieczne jest sprowadzenie wszystkich jego elementów do jednej waluty. Chodzi … Continue reading

25 stycznia 2012
by admin
0 comments

Możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym

Istnieje możliwość zabezpieczenia się przed możliwym wystąpieniem ryzyka kursowego i spadkiem waluty. Dla przedsiębiorstw brak pewności co do wyrażonej we własnej walucie wartości przyszłych przepływów pieniężnych stanowi poważny problem, z tego powodu więc w praktyce gospodarczej wytworzył się szereg instrumentów … Continue reading