Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

24 stycznia 2012
by admin
0 comments

Wymienialność waluty

Wymienialność waluty to gwarantowana prawem możliwość swobodnej wymiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą lub odwrotnie według jednolitego kursu walutowego – tzw. wymienialność finansowa. Wymienialność zewnętrzna to zapewnienie przez władze monetarne jednostkom nierezydującym w danym kraju swobody w płatnościach z … Continue reading

24 stycznia 2012
by admin
0 comments

Waluta

Waluta (jednostka monetarna) jest nazwą pieniądza obowiązującego w danym państwie. Stosuje się ją głównie w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy miernikiem wartości oraz środkiem regulowania płatności w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty … Continue reading