Portal Finansowy

Portal Finansowy dla Ciebie

25 stycznia 2012
by admin
0 comments

Standardy wymienialności walutowej

Standardy wymienialności walutowej to wymienialność zewnętrzna, wymienialność według zaleceń MFW, wymienialność całkowita, wymienialność wewnętrzna. Wymienialność zewnętrzna polega na zapewnieniu przez władze monetarne jednostkom nierezydującym w danym kraju swobody w płatnościach z racji dokonywania transakcji bieżących z rezydentami danego państwa. Wymienialna … Continue reading

24 stycznia 2012
by admin
0 comments

Wymienialność waluty

Wymienialność waluty to gwarantowana prawem możliwość swobodnej wymiany waluty krajowej na dowolną walutę obcą lub odwrotnie według jednolitego kursu walutowego – tzw. wymienialność finansowa. Wymienialność zewnętrzna to zapewnienie przez władze monetarne jednostkom nierezydującym w danym kraju swobody w płatnościach z … Continue reading