Narcos

Home

Uczniowie zdolni

Obecnie coraz częściej wyróżnia się nie tylko uczniów trudnych, ale również zdolnych. Wybitnie uzdolnione dziecko zazwyczaj osiąga znakomite wyniki w nauce, z łatwością pr...

Read more

Pomoc dla zdolnych uczniow

Często mówi się o tzw. uczniach trudnych. To dzieci mające problemy z przyswajaniem informacji, zachowujące się aspołecznie, często z problemami natury psychologicznej. Jest j...

Read more

Nauczanie uczniow zdolnych

Zdarza się, że w danej klasie trafiają się uczniowie wybitnie uzdolnieni. Zwykle widać to na pierwszy rzut oka – szybciej przyswajają wiedzę, mają lepsze wyniki w nauce. Dot...

Read more

Indywidualizacja nauczania

W edukacji – tak jak w każdej innej branży i dziedzinie życia – widoczne są różne trendy i kierunki zmian. Obecnie coraz większą popularność zyskuje np. indywidualizacja...

Read more