Dla nauczycieli

Szkolenia coraz częściej wypierane są przez coaching, co można zaobserwować także w branży edukacyjnej. Nauczyciele chętnie uczestniczą w zajęciach z trenerami osobistymi, pragnąc podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności nauczania. W przeciwieństwie do konwencjonalnych szkoleń, coaching skupia się na rozwoju osobistym czerpiąc z założeń psychologii. Trener osobisty nie jest ekspertem przekazującym suche fakty, tak pieczątki Gdańsk jak prowadzący szkolenie, ale staje się dla uczestnika kursu partnerem i podporą. Zamiast nauczać i przekazywać wiedzę, inspiruje, motywuje i skłania do refleksji. Monotonne wykłady zastępuje trafnymi pytaniami i dyskusją. Nie podaje 'na tacy' gotowych rozwiązań, a tworzy atmosferę sprzyjającą kreatywnemu myśleniu.
Wszystko to sprawia, że kursant może skupić się na swojej osobowości i umiejętnościach. Odszukać w sobie mocne strony i nauczyć się z taśmy aluminiowe 5754 nich umiejętnie korzystać. Łatwiej rozwiązywać problemy, działać efektywnie w dążeniu do obranego celu.

Dlaczego takie właśnie zajęcia cieszą się coraz większą popularnością wśród nauczycieli? Ponieważ nauczanie wymaga nie tylko szerokiej wiedzy przedmiotowej. Dobry nauczyciel to taki, który potrafi odnaleźć potencjał w uczniu, odpowiednio go zmotywować i pomóc w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników. Nawet najszersza wiedza, jeśli nie będzie poparta odpowiednimi umiejętnościami interpersonalnymi, nie pomoże w skutecznym nauczaniu.
Podczas coachingu nauczyciel nabiera umiejętności, takich jak skuteczniejsze formułowanie dążeń i pragnień, głębsze analizowanie problemów i podejmowanie trafnych decyzji, co ma istotne znaczenie w relacjach z uczniami. Wspierający, empatyczny, a przy tym skuteczny, konsekwentny i wymagający nauczyciel potrafi znacznie lepiej przekazywać wiedzę i dostosowywać indywidualne metody nauczania do poszczególnych uczniów. Trening osobisty to więc idealna opcja dla pedagogów chcących odnosić sukcesy.