Szkolenia

Obecnie często może się spotkać z określeniami 'coaching' oraz 'szkolenie'. Chociaż bywają one stosowane zamiennie, to jednak oznaczają co innego. Generalnym założeniem obu typów zajęć jest pomoc uczestnikowi w osiągnięciu danego celu, np. staniu się lepszym i bardziej wydajnym pracownikiem w swym zawodzie. Zamierzenie takie jest jednak realizowane prace licencjackie różnymi sposobami. W przypadku szkolenia mamy najczęściej do czynienia z przekazywaniem informacji.

Ekspert, czyli szkoleniowiec, udziela kursantom cennych rad, dzieli się swoim doświadczeniem, pokazuje gotowe rozwiązania. Uczestnik szkolenia przyswaja nową wiedzę i wykorzystuje ją w praktyce. Coaching z kolei to skupienie się na uczestniku zajęć. Trener, czyli coach, nie stawia się w pozycji eksperta, nie udziela rad, nie podaje rozwiązań 'na tacy'. Jego zadaniem jest zadawanie trafnych pytań i przedstawianie sytuacji, z którymi kursant radzi sobie sam – analizuje problemy, szuka rozwiązań, oddaje się refleksji. Dzięki temu uczy się lepszego analizowania i podejmowania trafnych decyzji, jest świadomy siebie, swoich mocnych stron.
Odnajduje w sobie energię i motywację działania. Można więc powiedzieć, że w przeciwieństwie do szkoleń, których celem jest nauczanie konkretnych rzeczy, coaching pokazuje, jak się efektywnie uczyć. Wszystko oczywiście sprzyja przyswajaniu nowej wiedzy, zarówno o otaczającym świecie, jak i o sobie samym.