metody

Wprowadzenie Definicja kreatywności i jej znaczenie w procesie edukacyjnym. Kreatywność jest umiejętnością generowania nowych pomysłów, rozwiązywania problemów i tworzenia oryginalnych dzieł. W procesie edukacyjnym jest niezwykle ważna, ponieważ rozwija umiejętność myślenia krytycznego, zdolności problemowe i innowacyjność uczniów. Kreatywność pozwala na poszerzanie horyzontów, eksplorowanie różnych perspektyw i wykorzystywanie własnego potencjału. Wyzwania związane z rozwijaniem kreatywności w […]