rewolucja

Wprowadzenie Definicja uczniów zdolnych Uczniowie zdolni to ci, którzy wykazują niezwykły potencjał intelektualny i osiągają znakomite wyniki w nauce. Są to dzieci, które wyróżniają się szybkim przyswajaniem wiedzy i rozwiniętymi umiejętnościami w konkretnej dziedzinie. Potrzeba odpowiedniego wsparcia Aby uczniowie zdolni mogli rozwijać swój pełny potencjał, konieczne jest zapewnienie im odpowiedniego wsparcia. Wymagają oni dostosowanego programu […]