Co otrzymuja uczestnicy szkoleń?

Oczywiste jest, że każdy kursant wynosi ze szkolenia nową wiedzę i informacje. Jednak to nie wszystko. Organizatorzy szkoleń, chcąc zwiększyć atrakcyjność swojej oferty szkoleniowej, oferują uczniom różnego rodzaju dodatki. Przede wszystkim kursanci mają szansę dostać ciekawe materiały szkoleniowe. Mogą to być np. instrukcje, kompendia wiedzy, praktyczne ćwiczenia, scenariusze do przećwiczenia i wiele innych. Ponadto często otrzymuje się też literaturę fachową – podręczniki i książki. Zdarza się także, że na szkoleniach rozdawane są materiały promocyjne, np. zeszyty czy długopisy.