Co otrzymuja uczestnicy szkoleń?

Oczywiste jest, że każdy kursant wynosi ze szkolenia nową wiedzę i informacje. Jednak to nie wszystko. Organizatorzy szkoleń, chcąc zwiększyć http://ireneszczepanska.pl/ atrakcyjność swojej oferty szkoleniowej, oferują uczniom różnego rodzaju dodatki. Przede wszystkim kursanci mają szansę dostać ciekawe materiały szkoleniowe. Mogą to być np. instrukcje, kompendia wiedzy, praktyczne ćwiczenia, scenariusze do przećwiczenia i wiele innych. Ponadto często otrzymuje się też literaturę fachową – podręczniki i książki. Zdarza się także, że na szkoleniach rozdawane są materiały promocyjne, np. zeszyty czy długopisy.