Indywidualizacja nauczania

W edukacji – tak jak w każdej innej branży i dziedzinie życia – widoczne są różne trendy i kierunki zmian. Obecnie coraz większą popularność zyskuje np. indywidualizacja nauczania. Chodzi tu o wdrażanie do szkół i realizację przez nauczycieli specjalnie skonstruowanych programów edukacyjnych w odpowiedzi na indywidualne potrzeby uczniów. Dzisiaj bowiem duży nacisk kładzie się na dostrzeganie jednostek, zamiast jednakowego traktowania klas czy grup. Okazuje http://www.serwis-pc.org.pl/reda.php się bowiem, że przekłada się to na lepsze wyniki w nauce. I tak np. nauczyciele - biorący udział w specjalnych szkoleniach przygotowawczych - są uwrażliwiani na dostrzeganie indywidualnych cech u dzieci i dopasowywanie zadań i ćwiczeń do każdego z nich.
Dzięki temu zarówno uczniowie trudni, jak i dzieci wybitnie uzdolnione, mogą liczyć na profesjonalne wsparcie i satysfakcjonujący program nauczania.