Często mówi się o tzw. uczniach trudnych. To dzieci mające problemy z przyswajaniem informacji, zachowujące się aspołecznie, często z problemami natury psychologicznej. Jest jednak także druga grupa uczniów o specyficznej osobowości, a mianowicie uczniowie wybitnie uzdolnieni. Dzisiaj coraz większą wagę przykłada się do wyodrębniania tej https://www.ast.pl/ grupy dzieci i specjalnego ich traktowania. Tak jak uczniowie […]
Zdarza się, że w danej klasie trafiają się uczniowie wybitnie uzdolnieni. Zwykle widać to na pierwszy rzut oka – szybciej przyswajają wiedzę, mają lepsze wyniki w nauce. Dotychczas w polskim systemie szkolnictwa panowała praktyka jednakowego traktowania wszystkich uczniów, ewentualnie szerszą pomoc i dodatkowy wysiłek wkładano w edukację tzw. trudnych uczniów. Uczniowie zdolni byli pozostawieni sami […]
W edukacji – tak jak w każdej innej branży i dziedzinie życia – widoczne są różne trendy i kierunki zmian. Obecnie coraz większą popularność zyskuje np. indywidualizacja nauczania. Chodzi tu o wdrażanie https://www.ast.pl/ do szkół i realizację przez nauczycieli specjalnie skonstruowanych programów edukacyjnych w odpowiedzi na indywidualne potrzeby uczniów. Dzisiaj bowiem duży nacisk kładzie się […]