Nauczanie uczniow zdolnych

Zdarza się, że w danej klasie trafiają się uczniowie wybitnie uzdolnieni. Zwykle widać to na pierwszy rzut oka – szybciej przyswajają wiedzę, mają lepsze wyniki w nauce. Dotychczas w polskim systemie szkolnictwa panowała praktyka jednakowego traktowania wszystkich uczniów, ewentualnie szerszą pomoc i dodatkowy wysiłek wkładano w edukację tzw. trudnych uczniów. Uczniowie zdolni byli pozostawieni sami sobie, wręcz nieraz ignorowani zgodnie z przeświadczeniem, że https://passan.com.pl/pol_m_OKNO_Tasmy-ozdobne-336.html wszystkiego są w stanie się nauczyć szybko i bezproblemowo. Jednakże fakt, że takie dzieci posiadają nieprzeciętną inteligencję i wybitne zdolności myślenia logicznego czy abstrakcyjnego nie oznacza, że nie potrzebują specjalnej opieki.
Wręcz przeciwnie, takie przypadki wymagają specjalnego traktowania, by maksymalnie wykorzystać drzemiący w nich potencjał. Dzisiaj powstają specjalne systemy instruujące jak postępować z uczniami uzdolnionymi, dostępnych jest również wiele szkoleń dla nauczycieli www.akademiaprawajazdy.pl poruszających ten temat. Informacje zdobywane w szkole są bowiem często niewystarczające dla dziecka wybitnie uzdolnionego i nie zaspokajają jego potrzeb poznawczych. Z drugiej strony takie dziecko często jest zaniedbane pod względem emocjonalnym – nierzadko czuje się wyobcowane, może mieć trudny charakter, wywyższać się lub wręcz przeciwnie – być nieśmiałym.
Dlatego też odpowiednie postępowanie z uczniami zdolnymi powinno obejmować z jednej strony pobudzanie jego rozwoju intelektualnego, a z drugiej dbanie o jego potrzeby emocjonalne. Często przyspiesza się więc tok nauki takiego ucznia, różnicuje się poziom trudności zajęć, zadaje dodatkowe prace i koncentruje na głębokim, analitycznym myśleniu. Ponadto zapewnia się również opiekę psychologiczną. Takie postępowanie ma szansę przynieść wymierne korzyści w przyszłości i sprawić, że zdolny uczeń maksymalnie wykorzysta swój potencjał.

Zobacz stronę autora: filmy rekrutacyjne