Pomoc dla zdolnych uczniow

Często mówi się o tzw. uczniach trudnych. To dzieci mające problemy z przyswajaniem informacji, zachowujące się aspołecznie, często z problemami natury psychologicznej. Jest jednak także druga grupa uczniów o specyficznej osobowości, a mianowicie uczniowie wybitnie uzdolnieni. Dzisiaj coraz większą wagę przykłada się do wyodrębniania tej grupy dzieci i specjalnego ich traktowania. Tak jak uczniowie trudni potrzebują specjalnej pomocy i opieki, tak samo jest z dziećmi wyjątkowo uzdolnionymi. W tym jednak przypadku wsparcie powinno wyglądać nieco inaczej. Przede wszystkim uczniowie zdolni przejawiają większe potrzeby poznawcze, niż przeciętne dzieci. Dlatego w ich przypadku ważne są dodatkowe i trudniejsze ćwiczenia, a nawet przyspieszenie toku nauki. Warto z takimi uczniami wchodzić w dyskusję, pobudzając ich myślenie analityczne i abstrakcyjne.
Z drugiej strony takie dzieci potrzebują też specjalnej opieki psychologicznej. Ważne jest wsparcie emocjonalne, zarówno w przypadku sukcesów, jak i porażek. Taka opieka pomoże im w integracji z rówieśnikami i zapewni spokój i bezpieczeństwo, co jest ważne, jeśli dziecko ma się skupić na nauce. Nauczyciel odpowiednio wspierający zdolnego ucznia sprawi, że ten wykorzysta swoje możliwości, np. uczestnicząc w konkursach i olimpiadach.